Қолдану ережелері

Осы Пайдаланушы келісімі (бұдан әрі – Шарт) бір жағынан «Главстройснаб Алматы» ЖШС (бұдан әрі – https://zatirka.kz немесе Әкімшілік) және екінші жағынан сайт пайдаланушысы арасындағы қатынастарды реттейді.
https://zatirka.kz сайты БАҚ емес.

Сайтты пайдалану арқылы сіз осы келісімнің шарттарымен келісесіз.
Осы келісімнің шарттарымен келіспесеңіз, https://zatirka.kz сайтын пайдаланбаңыз!

Тараптардың құқықтары мен міндеттері
Пайдаланушының құқығы бар:
- сайттан ақпаратты іздеу
- сайттан ақпарат алу
- дереккөзді көрсете отырып, ақпаратты басқа сайттарға көшіру
- сайт туралы ақпаратты коммерциялық емес жеке мақсаттарда пайдалану
- Әкімшіліктің рұқсатымен сайт туралы ақпаратты коммерциялық мақсатта пайдалануға

Әкімшілік мыналарға құқылы:
- өз қалауыңыз бойынша және ережелерді жасау, өзгерту, жою қажеттілігі
- сайттағы кез келген ақпаратқа қол жеткізуді шектеу
- ақпаратты құру, өзгерту, жою
- тіркелгілерді жою
- түсіндірусіз тіркеуден бас тарту

Пайдаланушы міндеттенеді:
- берілген ақпараттың дұрыстығын қамтамасыз ету
- сайттың функционалдығын бұзбау
- ақпаратты автоматтандырылған жинау және/немесе Сайтпен және оның қызметтерімен өзара әрекеттесу үшін сценарийлерді (бағдарламаларды) пайдаланбаңыз

Әкімшілік міндеттенеді:
- Әкімшілікке байланысты емес себептермен мүмкін болмаған жағдайларды қоспағанда, сайттың жұмысын қолдау.

Тараптардың жауапкершілігі
- әкімшілік үшінші тұлғалар көрсететін қызметтер үшін ешқандай жауапкершілік көтермейді
- форс-мажорлық жағдай туындаған жағдайда (жауынгерлік іс-қимылдар, төтенше жағдай, табиғи апат және т.б.) Әкімшілік Пайдаланушы орналастырған ақпараттың сақталуына, сондай-ақ ақпараттық ресурстың үздіксіз жұмысына кепілдік бермейді.

Келісімнің шарттары
Осы Келісім осы сайтты кез келген пайдаланған кезде күшіне енеді.
Келісім оның жаңа нұсқасы пайда болған кезде күшін жояды.
Әкімшілік осы келісімді өз қалауы бойынша біржақты тәртіпте өзгерту құқығын өзіне қалдырады.
Әкімшілік пайдаланушыларды Келісімге енгізілген өзгерістер туралы хабардар етпейді.

Хабарлама жіберу