Жеке деректерді өңдеуге қатысты саясат

1. Жалпы ережелер
Осы дербес деректерді өңдеу саясаты «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы N 94-V Заңының (бұдан әрі – Дербес деректер туралы Заң) талаптарына сәйкес әзірленген. және жеке деректерді өңдеу тәртібін және «Главстройснаб Алматы» ЖШС (бұдан әрі – Оператор) қабылдайтын дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын айқындайды.
1.1. Оператор өзінің ең маңызды мақсаты мен қызметін жүзеге асырудың шарты ретінде оның жеке деректерін өңдеу кезінде адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын, оның ішінде жеке өмірге қол сұғылмаушылықты, жеке және отбасылық құпияларды қорғауды қояды. .
1.2. Осы Оператордың жеке деректерді өңдеуге қатысты саясаты (бұдан әрі - Саясат) https://zatirka.kz веб-сайтына кірушілер туралы Оператор ала алатын барлық ақпаратқа қолданылады.
2. Саясатта қолданылатын негізгі ұғымдар
2.1. Дербес деректерді автоматтандырылған өңдеу – компьютерлік технологияны қолдану арқылы дербес деректерді өңдеу.
2.2. Дербес деректерді блоктау - бұл жеке деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (егер өңдеу жеке деректерді нақтылау үшін қажет болмаса).
2.3. Веб-сайт – https://zatirka.kz желілік мекенжайы бойынша Интернетте олардың қолжетімділігін қамтамасыз ететін графикалық және ақпараттық материалдардың, сондай-ақ компьютерлік бағдарламалар мен мәліметтер базасының жиынтығы.
2.4. Дербес деректердің ақпараттық жүйесі – деректер қорында қамтылған дербес деректердің және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдардың жиынтығы.
2.5. Дербес деректерді иесіздандыру – нәтижесінде нақты Пайдаланушының немесе жеке деректердің басқа субъектісінің жеке деректерге меншік құқығын қосымша ақпаратты пайдаланбай анықтау мүмкін болмайтын әрекеттер.
2.6. Дербес деректерді өңдеу - жинауды, тіркеуді, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды қоса алғанда, дербес деректермен автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе қолданбай орындалатын кез келген әрекет (операция) немесе әрекеттердің (операциялардың) жиынтығы. , жеке деректерді пайдалану, беру (тарату, қамтамасыз ету, қол жеткізу), иесіздандыру, блоктау, жою, жою.
2.7. Оператор - дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, жеке деректердің құрамын айқындайтын мемлекеттік орган, муниципалды орган, заңды немесе жеке тұлға. өңделуі, дербес деректермен орындалатын әрекеттер (операциялар).
2.8. Жеке деректер – https://zatirka.kz веб-сайтының нақты немесе сәйкестендірілетін Пайдаланушысына тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат.
2.9. Жеке деректер субъектісі таратуға рұқсат берген дербес деректер - дербес деректер, жеке деректер субъектісі таратуға рұқсат берген дербес деректерді өңдеуге келісім беру арқылы дербес деректер субъектісі беретін тұлғалардың шектеусіз санына қол жеткізу. Жеке деректер туралы заңда (бұдан әрі – дербес деректер) белгіленген тәртіппен таратуға рұқсат етілген деректер).
2.10. Пайдаланушы – https://zatirka.kz сайтының кез келген келушісі.
2.11. Дербес деректерді беру - жеке деректерді белгілі бір адамға немесе белгілі бір адамдар тобына ашуға бағытталған әрекеттер.
2.12. Дербес деректерді тарату – жеке деректерді тұлғалардың белгісіз шеңберіне ашуға (дербес деректерді беру) немесе адамдардың шектеусіз санының дербес деректерімен танысуға бағытталған кез келген әрекеттер, оның ішінде жеке деректерді бұқаралық ақпарат құралдарында ашу, ақпаратта орналастыру және телекоммуникациялық желілер немесе кез келген басқа жолмен жеке деректерге қол жеткізуді қамтамасыз ету.
2.13. Дербес деректерді трансшекаралық беру – дербес деректерді шет мемлекеттің аумағына шет мемлекеттің органына, шетелдік жеке тұлғаға немесе шетелдік заңды тұлғаға беру.
2.14. Дербес деректерді жою – нәтижесінде дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі дербес деректер мазмұнын одан әрі қалпына келтіру мүмкін болмай, жеке деректер қайтарымсыз жойылатын және (немесе) дербес деректердің материалдық тасымалдаушылары жойылатын кез келген әрекеттер.
3. Оператордың негізгі құқықтары мен міндеттері
3.1. Оператордың құқығы бар:
– дербес деректер субъектісінен сенімді ақпаратты және/немесе дербес деректерді қамтитын құжаттарды алуға;
- дербес деректер субъектісі дербес деректерді өңдеуге берген келісімін қайтарып алған жағдайда, Оператор Дербес деректер туралы заңда көрсетілген негіздер болған жағдайда дербес деректер субъектісінің келісімінсіз дербес деректерді өңдеуді жалғастыруға құқылы;
- міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету үшін қажетті және жеткілікті шаралардың құрамы мен тізбесін дербес айқындайды

Хабарлама жіберу